Eindredactie

 

Uw nieuwsbrieven, rapporten, offertes, opiniestukken et cetera zijn visitekaartjes van u en van uw organisatie. Daarom streeft u ernaar dat de teksten ervan perfect zijn en de gebruikte woorden exact uw boodschap uitdrukken. U krijgt dit voor elkaar door voorafgaand aan de publicatie een professionele eindredacteur goed naar een tekst te laten kijken.

 

Naar een perfecte tekst

Eindredactie is het corrigeren en verbeteren van een al geschreven tekst tot een eindresultaat waarop bijna niets meer aan te merken valt. Een eindredacteur zet bij een tekst niet alleen de puntjes op de i. Hij haalt de tekst grondig en nauwkeurig door de molen om die op tal van terreinen te perfectioneren.
Eindredactie houdt onder meer in:

  • opsporing en verbetering van taalfouten inĀ teksten;
  • het vervatten van de boodschap vanĀ een tekst in de best mogelijke bewoordingen;
  • een tekst voorzien van een goede en logische structuur.

 

Tekstcorrector en eindredacteur

Villa Pit biedt zowel eindredactie als tekstcorrectie aan.
Als tekstcorrector controleert en verbetert Chris Halkes uw tekst op de volgende punten:

  • spel- en tikfouten;
  • grammaticafouten;
  • zinsbouw.

Als eindredacteur controleert en verbetert Chris de tekst daarnaast ook op:

  • woordkeuze;
  • stijlfouten;
  • opbouw;
  • logica van de inhoud.

Bij eindredactie is vaak overleg nodig tussen u en de eindredacteur om duidelijkheid te krijgen over uw boodschap en over uw wensen bij de tekst.

 

Ervaring

Chris Halkes voert de eindredactie over uw publicaties vanuit de gedachte van doelmatige taal. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als eindredacteur bij regionale en landelijke dagbladen. Als voormalig opinieredacteur bij de nieuwsdienst van een krantenconcern is hij bovendien in staat u uitgebreid te assisteren bij het schrijven van uw ingezonden stukken.

 

U bent hier:Start>Diensten>Eindredactie