Vakgebieden

 

Door zijn veelzijdige journalistieke achtergrond kan Chris Halkes van Villa Pit zich complexe onderwerpen snel eigen maken en is hij in bijna alle werkvelden inzetbaar. Met onderstaande vakgebieden heeft hij als redacteur en/of als notulist een bovengemiddelde werkervaring opgedaan.

 

Bouwen en wonen

Chris  heeft de afgelopen jaren verslagen gemaakt van onder meer bouwvergaderingen van gemeenten, brainstormsessies over infrastructuur en bijeenkomsten van de fysieke pijler van de G40. Chris is dan ook goed op de hoogte van wat er in de sector bouwen en wonen speelt. Bijzondere ervaring heeft Chris met verenigingen van eigenaren (vve’s).

Lees meer>>>

 

Recht en veiligheid

Dankzij zijn (semi)-juridische opleidingen en de koers van zijn loopbaan heeft Chris veel affiniteit met het vakgebied recht en veiligheid. In de publieke sector notuleerde hij enkele malen bij hoorzittingen in het kader van integriteitsonderzoeken. Daarnaast heeft hij de eindredactie verzorgd van meerdere juridische websites.

Lees meer>>>

 

Zorg en welzijn

Chris heeft de afgelopen jaren verslagen gemaakt van besprekingen bij de jeugdbescherming en veelvuldig genotuleerd bij bijeenkomsten in het sociaal domein, bij bestuursvergaderingen van welzijnsorganisaties en bij hoorzittingen binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is hij eind 2019 als notulist betrokken geweest bij een groot project over de toekomst van de zorg in Zeeland.

Lees meer>>>

 

Energie en milieu

Als dagbladverslaggever heeft Chris veel artikelen geschreven over onderwerpen die te maken hebben met energie en milieu. Daarnaast is hij als tekstschrijver intensief betrokken geweest bij de communicatie rond een groot zonnepanelenproject.

 

 

U bent hier: Start>Expertise>Vakgebieden