Zorg en welzijn

 

Bloed prikkenVilla Pit wil met de opgebouwde ervaring vanuit de nieuwe vestiging in Goes de redactionele activiteiten uitbreiden binnen het vakgebied zorg en welzijn in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant.

 

Jeugdbescherming

Uitvoeringsoverleggen (uvo’s) van de jeugdbescherming zijn door de vaak oplopende emoties niet de gemakkelijkste bijeenkomsten om een verslag van te maken. Chris Halkes van Villa Pit heeft de afgelopen jaren verslagen gemaakt van een groot aantal van deze besprekingen bij de jeugdbescherming in de Randstad.

 

Professionals

Daarnaast heeft hij veelvuldig genotuleerd bij bijeenkomsten van gemeentelijke organisaties in het sociaal domein, vergaderingen van raden van bestuur van welzijnsorganisaties en incidenteel bij hoorzittingen in bezwaarprocedures binnen de gezondheidszorg. Daarnaast is hij als notulist betrokken geweest bij een programma over de rol van professionals in de Zeeuwse verpleeghuiszorg.

 

Notulist of persbericht

Zoekt u als bestuurder van een zorg- of welzijnsorganisatie een notulist voor uw vergaderingen, of wilt u een ontwikkeling in uw organisatie met een persbericht onder de aandacht brengen, dan kunt u contact opnemen met Villa Pit via onderstaande gegevens.

 

 

U bevindt zich hier: Start>Expertise>Vakgebieden>Zorg en welzijn