Doelmatige taal

 

Chris Halkes van Villa Pit hanteert voor schrijven en redigeren de zes uitgangspunten van doelmatige taal. Die uitgangspunten zijn:

 • De tekst is correct.
  De tekst is taalkundig in orde. Taal- stijl- en spellingsfouten leiden de lezer namelijk af van de inhoud en doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van een tekst.

 • De tekst is duidelijk.
  De zinnen en alinea’s, en het verband ertussen, zijn begrijpelijk. Een lezer kan moeiteloos snappen wat er staat.
 • De tekst is accuraat.
  De woorden en zinnen betekenen exact wat ze moeten betekenen, zodat de de inhoud van de tekst ondubbelzinnig is.
 • De tekst is efficiënt.
  De tekst bevat niet meer woorden, zinnen en passages dan nodig zijn om de inhoud over te brengen. De lezer moet niet meer tijd aan het lezen kwijt zijn dan strikt noodzakelijk.
 • De tekst is gepast.
  Het taalgebruik in de tekst is toegesneden op het onderwerp en is voor lezers niet aanstootgevend.
 • De tekst is aantrekkelijk.
  Dit geldt zowel de schrijfstijl, die actief is, als de opmaak, die de lezer snel door de tekst laat navigeren.

Villa Pit vangt deze uitgangspunten in de leus exact, correct, compact en Chris past ze toe in zijn notulen en persberichten. Een tekst die exact, correct en compact is, is meestal ook duidelijk, gepast en aantrekkelijk.

 

U bent hier: Start>Expertise>Doelmatige taal