Villa Pit online beter vindbaar

 

Om online beter vindbaar te worden, is Villa Pit begonnen zich aan te melden bij meerdere online bedrijvengidsen en adressengidsen.

Websites waarbij gegevens van Villa Pit opvraagbaar zijn, zijn tot nu toe:

In de komende tijd zullen er meer volgen.

Een van de redenen om de online vindbaarheid te verbeteren is dat de zoekresultaten van Google bij Villa Pit een achterhaalde metabeschrijving weergeven. De metabeschrijving is de tekst die in de zoekresultaten direct onder de link naar een webpagina staat en die beschrijft waarover een webpagina gaat.

Hopelijk leidt de betere online vindbaarheid ertoe dat crawlers – de robots die voor Google het internet in kaart brengen – snel ontdekken dat Villa Pit zijn startpagina vorig jaar een nieuwe metabeschrijving heeft gegeven.