Freelance notulist

Goede notulisten zijn zeldzaam. Het valt voor besturen, organisaties en ondernemingen niet mee mensen te vinden die snel duidelijke verslagen kunnen maken van hun vergaderingen. Tekst- en communicatiebureau Halkes Marketing-pr zet daarom het schrijven van notulen als nieuwe dienstverlening in de markt. De eigenschappen van een goede notulist vallen namelijk voor een groot deel samen met die van een goede journalist. Verenigingen, stichtingen, ondernemingen en toezichthouders kunnen voortaan hun vergaderingen laten notuleren door Chris Halkes. Chris is niet alleen freelance journalist en tekstschrijver, maar heeft als secretaris van een bestuur en secretaris van een redactieraad in het verleden talloze vergaderingen genotuleerd. Door Halkes Marketing-pr op freelance basis verzorgde notulen zijn duidelijk en exact geformuleerd en zijn snel na een vergadering beschikbaar.