Villa Pit heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met het notuleren van online bijeenkomsten. De meeste vergaderingen tot nu toe vonden plaats middels Teams. Eén opdrachtgever hield een vergadering met behulp van een opmerkelijk platform: Mobiléa.

Mobiléa is ontwikkeld voor de zorg en dient vooral om beeldbellen mogelijk te maken tussen patiënten en cliënten thuis en zorgverleners elders. Kenmerk ervan is de nadruk op beveiliging van de communicatie om redenen van privacy. Het functioneert op telefoons, iPads, laptops en desktops.

De betreffende zorgverlener had het platform aangeschaft om zijn medewerkers in coronatijd vanuit huis te kunnen laten werken. Mobiléa bleek echter ook prima geschikt om mee te vergaderen. De vergaderaars – in dit geval de Raad van Commissarissen van de zorgverlener – vonden het alleen jammer dat het voor hen niet mogelijk was binnen het platform documenten te lezen en uit te wisselen.

 

Actieradius

Villa Pit ervoer zelf ook een bijkomend voordeel van de opkomst van online vergaderen: het heeft zijn actieradius enorm uitgebreid. Vanuit Goes is het nu mogelijk vergaderaars in heel Nederland te bedienen. De afgelopen weken heeft Villa Pit genotuleerd voor organisaties in Amersfoort, Hilversum en Amsterdam.