Tekst Exact

 

De diensten die Halkes InfoPro leverde onder de merknaam Halkes Marketing-pr worden gesplitst. Teksten voor marketingcommunicatie blijven aangeboden worden onder de naam Halkes Marketing-pr. Het gaat hierbij om teksten waarbij het voornaamste doel ten slotte is dat de klant, de ondernemer, meer kan verkopen. Aantrekkelijkheid en opvallendheid zijn belangrijke kenmerken van deze teksten.

Teksten die ondubbelzinnige informatie-overdracht tot doel hebben, biedt Halkes InfoPro voortaan aan onder de naam Halkes Tekst Exact. Bij deze teksten zijn zorgvuldige formulering en correct taalgebruik van doorslaggevend belang. Ook de onlangs gelanceerde notuleerservice wordt voortaan aangeboden onder de naam Tekst Exact. Met Tekst Exact richt Halkes InfoPro zich niet alleen op ondernemers, maar ook op instellingen en overheden.